szukaj
A A A K

SmodBIP
Biuletyn informacji publicznej
Domu Pomocy Społecznej w HuwnikachTo jest wersja archiwalna z dnia 30.10.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie świadectw charakterystyki budynków

Ogłoszenia

...

PROJEKT NFZ ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I OPIEKI PACJENTOM ORAZ PERSONELOWI (...) DOMÓW POMOCY SPOLECZNEJ NA CZAS COVID-19

userfiles/Projekt NFZ(3).png

Powiat Przemyski prowadzący
Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach
współrealizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich
„Zapewnienie bezpieczeństwa
i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Dofinansowanie projektu: 54465,02 zł

PROJEKT LEPSZE JUTRO 

userfiles/Lepsze jutro(2).png

Powiat Przemyski prowadzący Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach
współrealizuje projekt pn.
„Lepsze jutro”
Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Osi Priorytetowej II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Łączna kwota dofinansowania wynosi: 190333,83 zł.

Przyznany grant ma na celu wsparcie Domów Pomocy Społecznej w działaniach
profilaktycznych oraz łagodzenie skutków pandemii wywołanej wirusem SARS-coV-2Opublikował: Arleta Kliś
Publikacja dnia: 30.10.2020
Podpisał: Jerzy Jagustyn
Dokument z dnia: 01.07.2020
Dokument oglądany razy: 2 338